Expertisenetwerken

Wat zijn expertisenetwerken

Het werkveld waarin jij als professional werkt staat niet stil en ook het maatschappelijke en politieke speelveld is voortdurend in beweging. Jij als professional, maar ook iHUB als organisatie, kan daarom niet stil blijven staan. Om deze beweging binnen heel iHUB te faciliteren zijn er expertisenetwerken opgericht.

De opdracht van een expertisenetwerk is het vormen van een theoretisch en wetenschappelijk onderbouwde visie op het bijbehorende strategische doel. Deze visie dient aan te sluiten op de geldende richtlijnen en de actuele maatschappelijke en politieke bewegingen. Vanuit die visie is er een doorvertaling naar de methodieken, behandel- en lesvormen en aanpakken die we binnen onze organisatie in de zorg en het onderwijs inzetten. Waar nodig worden er nieuwe manieren van werken ontworpen die bijdragen aan het strategisch doel.

Voorwaarde hierbij is dat de ideeën, gedachten en eventuele zorgen van ervaringsdeskundigen, een verscheidenheid aan collega’s en andere stakeholders een plek krijgen bij de bij de ontwikkeling van de visie en eventuele nieuwe werkwijzen.

Samenstelling van expertisenetwerken

Een expertisenetwerk is een samenstelling van de volgende personen:

 • Een programmamanager, deze treedt op als voorzitter en legt verantwoording af ten aanzien van de opdracht.
 • Jongeren, ouders en/of ervaringsdeskundigen.
 • Minimaal 2 inhoudelijke experts op het thema. Deze inhoudelijke experts komen van verschillende werkplekken waarbij wordt gezocht naar een mix van deskundigheid, discipline en regio-vertegenwoordiging.
 • Een onderzoeker
 • Een inhoudelijke regioprofessional
 • Een opleidingsexpert vanuit de afdeling leren & ontwikkelen, deze kan de vertaling maken naar de diverse leer- en ontwikkelactiviteiten.

De uitgangspunten bij het vormen van het expertisenetwerk zijn:

 • Er is sprake van multi-deskundigheid.
 • Alle regio’s en onderdelen van zorg en/of onderwijs zijn vertegenwoordigd.

Overzicht expertisenetwerken

Het idee is om spoedig te starten met 2 netwerken (roze kader), de 3 anderen volgen later:

Zonder schade

Vragen die centraal staan bij het strategisch doel “Zonder schade” zijn:

 • Hoe geven we relationele veiligheid vorm iHUB breed?
 • Hoe voorkomen we repressie, stigmatisering en pathologiseren?
 • Hoe stimuleren we eigen regie, contact en positieve gezondheid (zoals zingeving, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen)?

Programmamanager: Sophie de Valk

Contactgegevens Programmamanager
Van jeugdzorg naar familiezorg en netwerk

Vragen die centraal staan bij het strategisch doel “Van jeugdzorg naar familiezorg en netwerk” zijn:

 • Hoe versterken we IHUB breed familie veerkracht?
 • Hoe realiseren we vanaf de start een sterke samenwerking met het formele en informele netwerk?

Programmamanager: Audri Lamers

Contactgegevens Programmamanager
Ononderbroken ontwikkelen/ opgroeien

Vragen die centraal staan bij het strategisch doel “Ononderbroken ontwikkelen/ opgroeien” zijn:

 • Hoe zorgen we dat in alles wat we doen het ontwikkelperspectief van de jongeren het uitgangspunt is? Hoe zorgen we ervoor dat ze zo min mogelijk hinder ondervinden van schotten die zijn gecreëerd?
 • Hoe komen we van ‘plaatsingen’ naar denken in trajecten?
 • Hoe bereiden we jongeren voor op hun volwassenheid?
 • Hoe zorgen we voor passend onderwijs en een ononderbroken ontwikkeling voor de jongeren die aan onze zorg toevertrouwd.

Programmamanager: Petra van Ginkel

Contactgegevens Programmamanager
Van fragmentatie naar samenwerking in het brede sociaal domein

Vragen die centraal staan bij het strategisch doel “Van fragmentatie naar samenwerking in het brede sociaal domein” zijn:

 • Hoe zorgen we voor een sluitende keten rondom een gezin waarbij diverse disciplines van de gemeente en sociale diensten met elkaar samenwerken? Denk daarbij aan woningbouw, volwassen GGZ maar ook bijvoorbeeld leerplicht.
 • Veel van de ouders kampen met een vorm van schuldenproblematiek. Hoe kunnen we schuldhulpverlening integreren in onze behandelingen?
 • Wanneer sluiten we maatschappelijke werk aan bij de hulp aan de gezinnen?

Programmamanager: Michelle Geerlings

Contactgegevens Programmamanager
Onderwijs en zorg zo thuis nabij mogelijk aanbieden

Vragen die centraal staan bij het strategisch doel “Onderwijs en zorg zo thuis als mogelijk aanbieden” zijn:

 • Hoe zorgen we dat zorg en onderwijs zo veel mogelijk is in de eigen omgeving mogelijk is?
 • Hoe zorgen we in die gevallen dat dit niet mogelijk is voor een sterke verbinding met thuis en een zo ‘thuis’ mogelijk situatie op onze locaties?
 • Hoe richten we onderwijs in bij de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen?

Programmamanager: Sanne Pronk

Contactgegevens Programmamanager

Kom jij ook in beweging?

Het beantwoorden van deze vragen vraagt om beweging. Kom jij ook in beweging en wil jij graag een rol spelen binnen een van de expertisenetwerken? Op het portaal zullen er oproepen geplaatst worden aan medewerkers om belangstelling te tonen voor een rol in het netwerk. Op basis van de reacties zal de verantwoordelijke programmamanager een netwerk samenstellen.