“Ik wil het thema beter borgen binnen de organisatie.”

Deze maand staat er in het online Magazine van Platform JEP een artikel over de wijze waarop organisaties professionele oordeelsvorming bij radicalisering faciliteren. Onze collega Lisette werd geïnterviewd. Hieronder haar inbreng. Het hele artikel is te lezen op Platform JEP 

Aandacht voor het thema radicalisering ligt vaak bij een of enkele personen in de organisatie. Maar wat als die persoon weggaat? Dat was de situatie bij Horizon, een grote jeugdzorgorganisatie (onderdeel van iHUB) die werkt met aandachtsfunctionarissen radicalisering binnen de afzonderlijke locaties. Eén medewerker coördineerde deze aanpak: training en scholing faciliteren, bijeenkomsten organiseren en aandachtsfunctionarissen actief voeden met actuele kennis. Deze persoon kreeg echter een andere baan en verliet de organisatie.

‘Iemand moet zorgen voor borging bij de aandachtsfunctionarissen en in de organisatie’

‘Met haar vertrek verdween de rode draad door deze aanpak’, vertelt Lisette Gastel, trainer en coach bij het interne opleidingscentrum van iHUB. Drie keer per jaar verzorgt Lisette een workshop over polarisatie en radicalisering, eerst voor de aandachtsfunctionarissen, later voor alle andere collega’s. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de workshop werkte ze nauw samen met de coördinator van de aandachtsfunctionarissen.

‘Het thema radicalisering is erg dynamisch. Dus als ik vier of vijf maanden de workshop niet had gegeven, wilde ik die weer updaten. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen? Sluit de workshop daar voldoende bij aan? En waar moeten we extra aandacht aan besteden? Zij wist dat, want ze zat helemaal in het thema. Ik merk nu dat die kennis voor een deel verloren is gegaan.’

Ook is het noodzakelijk, ziet Lisette, dat er één persoon is die proactief contact onderhoudt met de aandachtsfunctionarissen en ophaalt wat zij nodig hebben in de ondersteuning van collega’s. ‘Aandachtsfunctionarissen doen dit naast hun dagelijkse werk. Dus als zij drie zieke collega’s hebben, of een zwaardere doelgroep in huis krijgen, dan verdwijnt voor hen het thema uit zicht. Iemand moet zorgen voor borging bij de aandachtsfunctionarissen en in de organisatie.’

Niet van de radar

Na het vertrek van haar collega bleek dat de taken van de coördinator niet bij een functie, maar bij haar persoonlijk waren belegd. ‘Ik hoorde pas laat dat zij wegging. Onbewust heb ik gedacht dat iemand anders haar taken zou oppakken. Maar dat was niet zo. Daarbij was de pech dat de bestuurder met wie zij dit thema altijd besprak niet lang daarna ook wegging.’

‘Ik denk dat we dingen beter kunnen borgen door ze aan functies te koppelen. Tegelijkertijd zie ik dat in bezuinigingsrondes ook functies kunnen verdwijnen. Dus het is in de praktijk erg lastig.’

Toch ziet Lisette dat de aandacht voor radicalisering snel weer op gang kwam. Een nieuwe regiodirecteur signaleerde dat het thema niet meer belegd was bij een specifiek persoon en legde contact met het interne opleidingscentrum. ‘Zo werd ik erbij betrokken.’

Dat is het positieve aan deze ervaring, vindt Lisette. Blijkbaar was het thema dusdanig ingebed in het bewustzijn van de organisatie dat het vroeg of laat weer op de agenda zou komen. ‘Nu gebeurde dat via de regiodirecteur, maar misschien heeft een van de aandachtsfunctionarissen er ook naar gevraagd. En anders had ik dat gedaan als ik de workshop weer wilde updaten. Het thema was sowieso niet van de radar verdwenen.’

‘Als je het thema radicalisering een jaar laat liggen, loop je achter de feiten aan’

Continue aandacht

Voor de toekomst hoopt ze het thema nog beter te verankeren in de organisatie. ‘We gaan binnen iHUB werken met programmamanagers. Het is mijn wens dat dit thema bij een van de programmamanagers terechtkomt. Als een programmamanager dan weggaat of ziek wordt, blijft het thema in ieder geval in de portefeuille en de functie.’

Die continue aandacht is nodig voor een complex fenomeen als radicalisering, ziet Lisette. ‘Bij andere thema’s, zoals seksueel overschrijdend gedrag, is het kader helder. Maar bij radicalisering is dat niet zo. De dynamiek van ontwikkelingen gaat snel, dus als we dit een jaar laten liggen, lopen we achter de feiten aan. Met dit thema kan dat echt niet.’

Deel dit bericht!

Terug naar Nieuwsoverzicht