Ontwikkelblokken

Basisblokken

Vanuit thema’s zijn ontwikkelblokken vormgegeven welke we binnen heel iHUB belangrijk vinden, de zogenoemde basisblokken. De basis ontwikkelblokken zijn afgestemd op doelgroep, niveau en ervaring. Medewerkers bepalen zelf waar zij staan en waar zij zich op willen ontwikkelen.

Keuzeblokken

Naast de basisblokken heb je als medewerker de mogelijkheid om te kiezen voor verbreding of verdieping middels de keuzeblokken. Met deze ontwikkelblokken kan jij je verder ontwikkelen op een bepaald thema of onderwerp. Wordt jij expert of meester op een bepaald onderwerp? Dan dagen wij jou uit om vanuit die hoedanigheid ook weer bij te dragen aan de ontwikkeling van je collega’s.

Specifieke blokken

De specifieke blokken zijn gericht op een specifieke functie of rol binnen een specifiek onderdeel van de organisatie. Te denken valt aan locatie-specifieke methodieken (bijv: JouwZorg of Leader in Me) of wijzen van behandelen (bijv: IMH of EMDR).

Team- en organisatieblokken

Binnen het ontwikkelpad kunnen naast individuele blokken ook blokken worden ingezet gericht op het ecosysteem waar de professional binnen werkt. Deze blokken zijn gericht op organisatieonderdelen en worden dus niet door één individuele professional gevolgd maar altijd door het systeem.

Naar het Overzicht Ontwikkelblokken

Indeling Ontwikkelblokken

Functiegroep

De ontwikkelblokken sluiten aan bij één of meerdere functiegroepen (breed opgevat). Binnen de organisatie worden globaal de volgende groepen onderscheiden:

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau behorende bij de functie bepaalt de werkzaamheden en daarmee welke ontwikkelblokken passend zijn. Binnen de ontwikkelblokken is er oog voor de behoefte vanuit de verschillende opleidingsniveaus en wordt waar nodig gedifferentieerd. De niveaus die worden onderscheiden zijn:

Moeilijkheidsgraad

De ontwikkelblokken hebben allemaal een verschillende moeilijkheidsgraad. Sommige zijn los te volgen andere zijn onderdeel van een doorgaande ontwikkellijn passend dit thema of onderwerp. Dan kun je onder de tab “doelgroep” lezen welke ontwikkelblokken eerst gevolgd zouden moeten worden.

Naar het Overzicht Ontwikkelblokken

Zijn er ontwikkelblokken die jij graag in het aanbod zou terugzien?

Laat het weten via het contactformulier. Ook jouw inbreng wordt gewaardeerd.